Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań

tel:  +48 61 657 05 55  fax: +48 61 657 07 21

inop@inop.poznan.pl

www.inop.poznan.pl

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej jest od 1 kwietnia 2019 Instytutem należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, mechanika, automatyka i robotyka, biotechnologia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, oraz wdrażanie otrzymanych wyników do praktyki przemysłowej. Instytut jest wiodącą jednostką naukową w zakresie technologii oraz konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej.

Misją Instytutu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, poprzez wdrażanie zaawansowanych, innowacyjnych i efektywnych technologii, w celu budowania gospodarki opartej na wiedzy i współpracy.

Instytut prowadzi prace naukowe i badawczo-rozwojowe zgodnie priorytetowymi kierunkami strategicznymi państwa i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, określonymi m.in. w dokumentach:

  • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • „Horyzont 2020” – Program Ramowy w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji na lata 2014-2020,
  • Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030,
  • Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Gwarancją najwyższej jakości prowadzonych badań i prac jest doświadczona i kreatywna kadra wspomagana zaawansowanymi systemami informatycznymi, nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym i laboratoryjnym, wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz Akredytowane Laboratorium Badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu dzisiaj

 

Previous post Sopro Polska Sp. z o.o.
Next post Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.