Sopro Polska Sp. z o.o.

02-146 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

tel. +48 22 335 23 00, fax +48 22 335 23 09

e-mail: biuro@sopro.pl 

www.sopro.pl

MAPA

 

Sopro – najlepsza chemia budowlana

Sopro w unikalny sposób łączy historycznie rosnący potencjał doświadczenia z ukierunkowaną na przyszłość strategią produktu i marki. Dzięki temu Sopro stało się wiodącym dostawcą chemii budowlanej – nie tylko w Niemczech, ale także w całej Europie. Gwarantowana profesjonalna jakość i wyraźnie mocne zobowiązanie wobec sprzedawców, to dwa bardzo ważne filary naszej filozofii.

Jednolita jakość – w kraju i na arenie międzynarodowej

Dla osiągnięcia wytyczonego celu konieczne jest uwzględnienie wszystkich procesów i działań oraz pozyskanie do jego realizacji ogółu pracowników. Niezbędna jest również ciągła kontrola i weryfikacja własnego sposobu myślenia i postępowania oraz nieustanna optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie. Dynamiczny charakter naszego zarządzania jakością obrazuje cykl PDCA (z ang. plan – do – check – act), stojący u jego podstaw.Po podpisaniu deklaracji zobowiązania się stron do certyfikacji grupowej między Sopro Bauchemie GmbH (Niemcy), Sopro Bauchemie GmbH (Austria) oraz Sopro Polska Sp. z o. o ustalono wspólny proces certyfikacji dla wyżej wymienionych spółek. W rezultacie, od marca 2006 roku Sopro Polska Sp. z o. o. posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001. W 2018 roku Sopro Polska Sp. z o.o. uzyskało certyfikat na zgodność z nową normą EN ISO 9001:2015. W celu zagwarantowania Państwu – naszym klientom – niezmiennie wysokiej jakości naszych produktów i usług.
  • Zarządzanie jakością jest mocno zakorzenione w filozofii firmy Sopro. Istotną rzeczą jest to, że zarządzamy jakością w sposób dynamiczny i nie ogranicza się do pojedynczych lokalizacji lub pojedynczych procesów ograniczonych w czasie. Przeciwnie, ma na celu osiągnięcie jednolitego standardu jakości we wszystkich powiązanych komórkach. Dzisiaj i w przyszłości.

Previous post Silikony Pianki Kleje Skład Fabryczny
Next post Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej